نمایش دادن همه 5 نتیجه

دریچه زیر فن کوئل لولایی

۴۹,۰۰۰ تومان

دریچه زیر فن کوئل لولایی

دریچه زیر فن کوئل (تک گل و دو گل ) لولایی و وزنه ی در ابعاد مختلف به سفارش مشتری

کد محصول شماره  ۲۷

 

تولید و ساخت انواع دریچه کولر و داک اسپلیت و انواع کانال کولر در ابعاد و اندازه های سفارشی شما

کارخانه تولید انواع اسپلیت کانال دریچه و فن کولر و در ابعاد سفارشی و آماده
 

تکنو صنعت مرادی

مشاوره + سفارش تولید |  تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۸۲۸۶ مرادی

دریچه زیر فن کوئل

۴۹,۰۰۰ تومان

دریچه زیر فن کوئل

دریچه زیر فن کوئل (تک گل و دو گل ) لولایی و وزنه ی در ابعاد مختلف به سفارش مشتری

کد محصول شماره  ۲۵

 

تولید و ساخت انواع دریچه کولر و داک اسپلیت و انواع کانال کولر در ابعاد و اندازه های سفارشی شما

 
کارخانه تولید انواع اسپلیت کانال دریچه و فن کولر و در ابعاد سفارشی و آماده

تکنو صنعت مرادی

 

مشاوره + سفارش تولید |  تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۸۲۸۶ مرادی

دریچه زیر فن کوئل ۳۰ درجه کله قندی

۴۹,۰۰۰ تومان

دریچه زیر فن کوئل ۳۰ درجه کله قندی

دریچه زیر فن کوئل (۳۰ درجه کله قندی شیار ۱۸ ) لولایی و وزنه ی در ابعاد مختلف به سفارش مشتری

کد محصول شماره  ۱۷

 
کارخانه تولید انواع اسپلیت کانال دریچه و فن کولر و در ابعاد سفارشی و آماده

تولید و ساخت انواع دریچه کولر و داک اسپلیت و انواع کانال کولر در ابعاد و اندازه های سفارشی شما

تکنو صنعت مرادی

مشاوره + سفارش تولید |  تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۸۲۸۶ مرادی

دریچه تای

۴۹,۰۰۰ تومان

دریچه فن کوئل

کد محصول شماره  ۱۵

تولید و ساخت انواع دریچه کولر و داک اسپلیت و انواع کانال کولر در ابعاد و اندازه های سفارشی شما

کارخانه تولید انواع اسپلیت کانال دریچه و فن کولر و در ابعاد سفارشی و آماده

تکنو صنعت مرادی

 

مشاوره + سفارش تولید |  تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۸۲۸۶ مرادی

دریچه زیر فن کوئل وزنه ی

۴۹,۰۰۰ تومان

دریچه زیر فن کوئل وزنه ی

دریچه زیر فن کوئل (تک گل و دو گل ) لولایی و وزنه ی در ابعاد مختلف به سفارش مشتری

کد محصول شماره  ۱۱

 

تولید و ساخت انواع دریچه کولر و داک اسپلیت و انواع کانال کولر در ابعاد و اندازه های سفارشی شما

کارخانه تولید انواع اسپلیت کانال دریچه و فن کولر و در ابعاد سفارشی و آماده

تکنو صنعت مرادی

مشاوره + سفارش تولید |  تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۸۲۸۶ مرادی